vedoucí kroužku: Karel Vítů – +420 721 153 090

jedni z prvních absolventů rybářského kroužku, květen 2004